Okuyacağınız metin, Karavin’in, Düşülke Klasik serisinde yayınlanmış Franz Kafka’nın Dava kitabın önsöz olarak yazdığı metindir. Doğruyu söylemek gerekirse… -ki hep öyle yapmak gerekir, öyle yapmak doğrudur: Doğru hep doğrudur, diyebiliriz biraz Kafka tozu[1] serperek daha en başta- … doğruyu söylemek gerekirse bir Kafka kitabına yazmak gibi bir tasarım yoktu hiçRead More →

     Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’yi, vefatının 100. yılında anmak ve bu vesileyle Türk edebiyatına kazandırdığı başyapıtı “A’mak-ı Hayal” (Hayalin Derinlikleri) üzerine, -konusunun genişliği ve derinliği itibarı ile bize müsade ettiği oranda- laflayabilmek fırsatını elde ettiğim için onurluyum.       Bilindiği gibi Filibeli Ahmed Hilmi, cesur bir fikir adamı, mutasavvıf ve önemliRead More →