Sosyal konular üzerinde akıl yürütürken, bir noktada genelleme yapma ihtiyacı doğuyor. Genellemeyle, yapılan gözlemler geniş kitlelerin üzerine yöneliyor. Bu noktada ”insanları bu şekilde kategorize etmek yanlış!” itirazı doğuyor.(Genelde olumsuz bir sonuca vardığınızda bu itiraz belirir.) Ancak realitede, bu insansever duyarlılığın pek işlediği söylenemez. Her istisnadan söz edebilmenin mümkün olmaması, genişRead More →

Zaman nedir? İnsanlık tarihinin en önemli sorularından biri. Aristo’nun M.Ö. 350’de ”Zaman var olan şeyler sınıfına mı aittir, yoksa var olmayan şeyler mi?” sorusunun cevabı hala net biçimde verilemedi. Bunun cevabını ben de veremem, sadece zaman algımızla ilgili edindiğim birkaç bilgiyi ve kendi görüşlerimi sunacağım. Saat; mekanik bir cihaz olmaktan öte,Read More →

“Simülasyon Evren” fikri popülerlik kazandı. Bu bir olasılık, onlarca olasılık gibi. Niçin bu kadar popüler hale geldi? Çünkü sosyal yaşantımızın kurgulanmış olduğu gerçekliğinden ve ona boyun eğişimizden duyduğumuz utançtan uzaklaşmamız gerek. Simülasyonu mikro boyuttan makro boyutlara, kozmik boyutlara yaymamız gerekiyor ki bu utancı genelleştirelim ve onu normalleştirelim. “Evrenin düzeni böyle!”Read More →