...

Onurhan Şahin

Düşülke 2016 – İdrak Tahlili
ISBN: …
156 sayfa

Kapak Görseli: Ezgi Kutlar & Janset Karavin
Baskı Adedi: Hususi Edisyon

...