Edebiyat Sohbetleri

...

Düşülke Edebiyat SohbetleriDüşülke bünyesinde oluşturulacak proje ekibinin organizasyon ve moderasyonunu gerçekleştirdiği, konu, tema ve içerikleri Türk Edebiyatı, topluma mal olmuş yazarları ve eserleri olacak kapsamda, tema edinilen konuda çalışmalar yapmakta olan, uzmanlaşmış; eser vermiş, araştırmaları bulunan, akademisyen, yazar, şair, edebiyat tarihçileri, editörlerin de katılımlarıyla ve her ay bir yenisi kurgulanan paneller (söyleşiler) dizisidir.

Bu paneller dizisi projesinin amacının, söyleşilere konu edilen yazarlar ve eserleri hakkında ülkemizde yapılan akademik çalışmalara katkıda bulunmak, bu yazarlar ve eserleri hakkında okur kitlelerinin bilinçlenmesi sürecine katkı sağlamak,

Bir yandan Düşülke Edebiyat Konferansları Dizisi’nde insanlık kültürünün temel taşları olmuş birçok yabancı yazar konu olarak işlenirken Türk Edebiyatının içerik ve anlam derinliğinin, konu üzerine çalışan uzmanlarca doğrudan okurlara bir portresinin çizilmesi, insanların Türk edebiyatından klasikleşmiş, önemli eserleri okumaya teşvik olmalarını sağlamaktır.

[mk_padding_divider size=”40″]

Nazım Hikmet – 29 Ocak 2015 Perşembe Saat 15:00
Beylikdüzü Kültür Merkezi
Katılımcılar: Ahmet Soysal, Cezmi Ersöz, Halim Şafak

113. doğum yılında Türk edebiyatının önemli ismi, dünya şairi Nazım Hikmet’in şiiri ve hayatını konu edindiğimiz söyleşide, büyük şairin şiirleri eşliğinde, kullandığı halka yakın, anlaşılması kolay dil ile ne denli toplumcu, ama bir o kadar da insan (birey) olmayı özendiren anlatısıyla ve hayatıyla da ne denli bireyci bir sanatçı olduğundan yola çıkarak, dolu dolu yaşadığı 61 yıllık ömründe şiir serüveninde geçirdiği dönüşümlerden ve hayatında belki de şiir kadar önemli yer tutan aşktan konuşacağız…

Nazım Hikmet Sohbetini “Aptal Kutusu’nda” izleyebilirsiniz…

[mk_button dimension=”flat” corner_style=”pointed” size=”small” outline_skin=”dark” outline_active_color=”#ffffff” outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#f97352″ btn_hover_bg=”#8224e3″ text_color=”light” icon_anim=”none” url=”http://dusulke.com/aptal-kutusu/nazimhikmet-aptal-kutusu/” target=”_self” align=”left” fullwidth=”true” button_custom_width=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]

Sohbeti İzlemek İsterdim

[/mk_button][mk_button dimension=”flat” corner_style=”pointed” size=”small” outline_skin=”dark” outline_active_color=”#ffffff” outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#8224e3″ btn_hover_bg=”#f97352″ text_color=”light” icon_anim=”none” url=”http://dusulke.com/aptal-kutusu/nazimhikmet-aptal-kutusu/nazim-hikmet-ran-transkripsiyon” target=”_self” align=”left” fullwidth=”true” button_custom_width=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]
Sohbeti Okumak İsterdim

...

[/mk_button]

Melih Cevdet Anday – 24 Şubat Perşembe, saat 15:00
Beylikdüzü Kültür Merkezi
Katılımcılar: Ahmet Soysal, Sezai Sarıoğlu, Janset Karavin

“Garip” akımının öncülerinden, tiyatro oyunu, roman, deneme, makale gibi birçok farklı türde eserler vermiş, dilimize birçok şiir çevirisi de kazandırmış, şair Melih Cevdet Anday’ı, edebiyat ve şiir kuramı üzerine yaptığı felsefi çalışmalarla uluslararası perspektifte bir uzman, düşünür ve yazar olan Ahmet Soysal moderatörlüğünde, günümüz şiirinin önemli şairlerinden Sezai Sarıoğlu’nun nevi şahsına münhasır dili ve anlatımıyla, şiiri ve şiirimize getirdiği yenilikçi pencereyi açıp, dizelerinin yüksek çayırlarına bakarak konuşacağız.

M. C. Anday Sohbetini “Aptal Kutusu’nda” izleyebilirsiniz…

[mk_button dimension=”flat” corner_style=”pointed” size=”small” outline_skin=”dark” outline_active_color=”#ffffff” outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#f97352″ btn_hover_bg=”#8224e3″ text_color=”light” icon_anim=”none” url=”http://dusulke.com/aptal-kutusu/aptal-kutusu-melih-cevdet-anday/” target=”_self” align=”left” fullwidth=”true” button_custom_width=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]

Sohbeti İzlemek İsterdim

[/mk_button][mk_button dimension=”flat” corner_style=”pointed” size=”small” outline_skin=”dark” outline_active_color=”#ffffff” outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#8224e3″ btn_hover_bg=”#f97352″ text_color=”light” icon_anim=”none” url=”#” target=”_self” align=”left” fullwidth=”true” button_custom_width=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”15″]

Sohbeti Okumak İsterdim

[/mk_button]

Orhan Veli Kanık – 25 Kasım 2015, saat 15:00
Beylikdüzü Kültür Merkezi
Katılımcılar: Mustafa Fırat, Bâki Ayhan, İsmail Cem Doğru.

Orhan Veli’yi ilginç kılan, kısa bir zamana sığdırdığı ve hem nitelik hem de nicelik bakımından doyurucu olan ve toplama ulaşan yapıtları değil sadece, onu ilgi çekici, başarılı ve hatta ölümsüz kılan, ortaya koyduğu kişilikli yapıtların bütün gelenekleri yıkıp yeni gelenekler kurma becerisidir.
1941 yılında Oktay Rıfat ve Melih Cevdet ile beraber yayınladıkları “GARİP” adlı şiir kıtabı, şiirimizde yenileşme hareketini başlattı. Garip akımın kurucularından Orhan Veli Kanık sohbetimize dinlemeye bekliyoruz.

[mk_button dimension=”flat” corner_style=”pointed” size=”small” outline_skin=”dark” outline_active_color=”#ffffff” outline_hover_color=”#333333″ bg_color=”#f97352″ btn_hover_bg=”#8224e3″ text_color=”light” icon_anim=”none” target=”_self” align=”left” fullwidth=”true” button_custom_width=”0″ margin_top=”0″ margin_bottom=”15″ url=”http://dusulke.com/aptal-kutusu/aptal-kutusu-orhan-veli-kanik/”]
Sohbeti İzlemek İsterdim

[/mk_button]

Aziz Nesin – 16 Aralık 2015 Çarşamba Saat 15:00
Beylikdüzü Kültür Merkezi
Katılımcılar: Adnan Özyalçıner, Tahir Şılak, Gülzerin Kızıler, Sadık Albayrak

Yaşadığı toplumu ve halkını derinden kavrayan ve eserlerinde dışa vuran Aziz Nesin ölçüsünde çok az yaratıcı vardır. Aziz Nesin yalnızca bir yazar değil, da daha önemlisi çağının haksızlıklarına karşı direnen ve mücadele eden bir aydındır. Aziz Nesin yapıtlarıyla ve düşünceleriyle etkili olmayı sürdürüyor; neredeyse toplumsal akıl oranıyla ilgili, “Aziz Nesin yüzdesi” diyebileceğimiz bir orantı sık sık kendini göstermekte.

Aziz Nesin yaşamı boyunca iktidarın hışmına uğramış, ezilmiş, sürgün edilmiş, Madımak’ta yakılmak istenmiş, tüm bunlara karşı halkına karşı sevgisi hiçbir zaman bitmemiştir. Bütün varlığını kimsesiz, yoksul çocukların bakım ve eğitimi için kurduğu ve geliştirdiği Nesin Vakfına armağan etmiştir. Kendisini yakmak isteyenler için yazdığı şiirinde bile “Suç ne bende ne de sende / suç seni karanlıklara gömenlerde,” diyecek kadar derin bakan bu bilgeyi doğumunun 100. yılında araştırarak, okuyarak, daha iyi anlamaya çabalayarak anıyoruz.

...